Warszawa - Białołęka II - angielski dla dzieci i młodzieży (2023)

 • Strona główna
 • Znajdź szkołę
 • Warszawa - Białołęka II
 • Znajdź szkołę

Angielski dla dzieci imłodzieży naZielonej Białołęce tozajęcia prowadzone przez doświadczonych ientuzjastycznych nauczycieli. Uczymy dzieci imłodzież wwieku 3-18 lat wlokalach przy ul. Zaułek, Juranda zeSpychowa, Hemara, Głębockiej, Złotokwiatu iw SPnr 361.

W naszej szkole języka angielskiego dla dzieci imłodzieży naZielonej Białołęce przygotowujemy młodzież doegzaminów Cambridge, egzaminu ósmoklasisty oraz matury rozszerzonej zjęzyka angielskiego. Prowadzimy zajęcia wgodz. 8:00-20:15. Dzieciom zklas 0-3 oferujemy usługę przyprowadzania przez zespół Opiekunów dbających oich bezpieczeństwo idobry humor.

Warszawa - Białołęka II - angielski dla dzieci i młodzieży (1) Warszawa - Białołęka II - angielski dla dzieci i młodzieży (2)

ul. Głębocka 60A

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy SP 356 (Lewiatan)

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 356
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Głębocka 66

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Przyprowadzamy uczniów ze szkół
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Głębocka 77

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy SP 356 (Dom)

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 356
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Hemara 7

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy Hemara

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 368
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Hemara 15

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

im. Polskich Olimpijczyków

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Juranda ze Spychowa 10

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

im. Mariusza Zaruskiego

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Juranda ze Spychowa 19D

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy SP 231 (Jurand)

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 231
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Kobiałka 49

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Ruskowy Bród 19

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 361 Ruskowy Bród

 • Przyprowadzamy uczniów w kl. 0-3 przyprowadzanie na terenie SP bezpłatne.
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Zaułek 24

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Siedziba Główna (Biuro)

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 112
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Zaułek 34

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

SP 112 im. Marii Kownackiej

 • Przyprowadzamy uczniów w kl. 0-3 przyprowadzanie na terenie SP bezpłatne.
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zapraszamy uczniów z innych szkół / przedszkoli

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

ul. Złotokwiatu 23

Białołęka, Warszawa, woj. mazowieckie

Lokal przy SP 31 (Kobiałka)

 • Przyprowadzamy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 31
 • Zapraszamy uczniów z pobliskich placówek
 • Zajęcia tylko dla uczniów z tej szkoły / przedszkola

Filia Warszawa - Białołęka II - kontakt

tel: +48 696 076 027

e-mail: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

Cennik 2022/2023

Na jakim etapie edukacji jest Twoje dziecko?

Kto będzie uczęszczał doEarly Stage wtym roku szkolnym? Informacja posłuży dowyliczenia zniżki.

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 50 minut

319 zł miesięcznie 42 zł za 45 minut

1545 zł semestralnie 41 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 50-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 50 minut

309 zł miesięcznie 41 zł za 45 minut

1495 zł semestralnie 40 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 50-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 150 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • dodatkowe materiały wideo

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

319 zł miesięcznie 35 zł za 45 minut

1545 zł semestralnie 34 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Kids - 2x tygodniu

Cena za kurs2 x tyg. - 60 minut

309 zł miesięcznie 34 zł za 45 minut

1495 zł semestralnie 33 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 60-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 190 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

349 zł miesięcznie 33 zł za 45 minut

1695 zł semestralnie 32 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 170 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy

ES Juniors

Cena za kurs2 x tyg. - 70 minut

339 zł miesięcznie 32 zł za 45 minut

1645 zł semestralnie 31 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 70-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 170 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

359 zł miesięcznie 26 zł za 45 minut

1745 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 180-310 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie (usługa dotyczy klas 2-3)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge

ES Juniors & ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

349 zł miesięcznie 26 zł za 45 minut

1695 zł semestralnie 25 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 180-310 zł rocznie

Przyprowadzanie

 • przyprowadzamy dzieci ze szkoły do lokalu
 • usługa dodatkowa - koszt 175 zł semestralnie (usługa dotyczy klas 2-3)

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge

Po zapisie otrzymasz zaproszenie naspotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

359 zł miesięcznie 26 zł za 45 minut

1745 zł semestralnie 26 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 140-310 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

ES Teens

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

349 zł miesięcznie 26 zł za 45 minut

1695 zł semestralnie 25 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 140-310 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

ES Teens PRE-FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

389 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1895 zł semestralnie 28 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 125-280 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

ES Teens PRE-FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

379 zł miesięcznie 28 zł za 45 minut

1845 zł semestralnie 27 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 125-280 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Po zapisie otrzymasz zaproszenie naspotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

ES Masters PRE-FCE & FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

389 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1895 zł semestralnie 28 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 195-280 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej

ES Masters PRE-FCE & FCE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

379 zł miesięcznie 28 zł za 45 minut

1845 zł semestralnie 27 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 195-280 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej

ES Masters PRE-CAE & CAE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

399 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1945 zł semestralnie 29 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 40-305 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej

ES Masters PRE-CAE & CAE

Cena za kurs2 x tyg. - 90 minut

389 zł miesięcznie 29 zł za 45 minut

1895 zł semestralnie 28 zł za 45 minut

Szczegóły

 • cena za 1 dziecko
 • zniżka dla rodzeństwa
 • zajęcia 90-minutowe
 • 2 razy w tygodniu
 • 68 zajęć w roku

Materiały edukacyjne

 • materiały edukacyjne: 40-305 zł rocznie

Co otrzymujesz?

 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nowoczesny program nauczania
 • kurs rozszerzający podstawę programową
 • rozwój kompetencji XXI wieku
 • długofalową ścieżkę rozwoju ucznia
 • kontakt z metodykiem szkoły
 • dostęp do aplikacji muzycznej
 • aktywności językowe na platformie online
 • dziennik elektroniczny
 • raporty z podsumowaniem postępów ucznia
 • roczny projekt tematyczny
 • regularne sprawdziany wiedzy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do matury rozszerzonej

Po zapisie otrzymasz zaproszenie naspotkanie poziomujące. Dobierzemy wtedy odpowiedni wariant kursu dla Twojego dziecka.

Dodatkowe informacje

Kurs wEarly Stage składa się z34 lub 68spotkań 50/60/70 lub 90-minutowych wzależności odwieku dziecka oraz poziomu zaawansowania. Oddrugiej klasy szkoły podstawowej każdy nowy uczeń przechodzi test poziomujący zmetodykiem szkoły, napodstawie którego zostaje przypisany doodpowiedniej grupy językowej.

Cena całego kursu podzielona jest na10 równych opłat miesięcznych lub 2równe opłaty semestralne. Rodzic zapisując dziecko nakurs przy pierwszej wpłacie dokonuje wyboru sposobu uiszczania opłat -w systemie semestralnym lub miesięcznym.

Materiały edukacyjne są wnaszej szkole dodatkowo płatne. Koszt nacały rok szkolny zależy odpoziomu kursu iwynosi od120-290 zł. Cennik oraz szczegóły płatności przesyłamy mailowo poprzypisaniu dogrupy. Wszystkie materiały edukacyjne są rozdawane uczniom nazajęciach. Płatności zamateriały edukacyjne należy dokonać do20.09.2022 r.

W ramach zajęć dla klas 0-3 oferujemy dodatkową usługę:

przyprowadzania nazajęcia donaszego lokalu iodprowadzania doświetlicy szkolnej. Opłata tawynosi 175 zł zasemestr ijest płatna do20.09.2022 r.ido 10.02.2023 r.

Grupy uczące się naterenie Szkoły Podstawowej nr112 i361 są przyprowadzane bezpłatnie.

Szkoła oferuje następujące zniżki:

Przy płatnościach semestralnych cena kursu jest niższa o100 zł względem opłat wnoszonych miesięcznie. Zniżka przy opłacie semestralnej obowiązuje tylko wprzypadku terminowej wpłaty (do 20.09.2022r. oraz 10.02.2023r.).

Przy zapisie rodzeństwa przysługuje zniżka wwysokości 100 zł rocznie dla każdego ucznia. Zniżka obowiązuje tylko wprzypadku podpisania umowy przez tę samą osobę. Zniżki łączą się zesobą.

TERMINY PŁATNOŚCI

Płatności prosimy dokonywać wyłącznie narachunek bankowy wnastępujących terminach:

 • płatności miesięczne: zawrzesień -do 20.09, wkolejnych miesiącach -do 10dnia miesiąca
 • płatności semestralnie: Iwpłata do20.09.2022r., IIwpłata do10.02.2023r. (wprzypadku braku terminowej wpłaty semestralnej, zakurs zostaną naliczone opłaty miesięczne)

DANE DOPRZELEWU

English World -firma działająca nazasadzie franczyzy Early Stage

ul. Osuchowska 7a/2, 03-143 Warszawa

Nr rachunku bankowego :23114020040000310248343180

tytuł płatności :Kurs Early Stage -Imię iNazwisko ucznia

Zapisz dziecko naangielski,
który fascynuje!
ZAPISZ NA ANGIELSKI

Aktualności

ZAPISY NAZAJĘCIA CAŁY CZAS TRWAJĄ

Drodzy Rodzice!

Zapisy nanowy rok szkolny cały czas trwają. Możliwość dołączenia doistniejących grup -zapraszamy! :)

Angielski dla dzieci imłodzieży wEarly Stage toaktywny kontakt zjęzykiem iskuteczna nauka zwykorzystaniem genialnych supermocy. Zapisz swoje dziecko naprawdziwą językową przygodę!

Zapisy przyjmujemy przez formularz nastronie https://earlystage.pl

informacji: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl/ 696 076 027.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY -EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKALSISTY ZJĘZYKA ANGIELSKIEGO?

POMOŻEMY CIGO ZDAĆ!

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Ósmokalsistów (niebędąch Uczniami naszej szkoły) nacykl 3spotkań przygotowujących doegzaminu ósmoklasisty zjęzyka angielskiego.

Kiedy igdzie? Soboty, godz. 11:45-13:45, ul. Zaułek 24.

Terminy: 4luty, 4marca, 11marca

Cena: 270 pln (90 pln/ 1spotkanie 120-minutowe)

Informacje izapisy do31.01: 696 076 027/ bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

Zapraszamy!

CZYTANIE NADYWANIE 27.01

Drogi Rodzicu,

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wwieku 6-9 lat nakolejne spotkanie zcyklu "czytanie nadywanie", które odbędzie się wpiątek 27 stycznia ogodz. 17:00-18:00w Bibliotece Zielonej przy ul. Berensona 38.

ZAPISY do24.01:

tel.: 226750512 lub osobiście wbibliotece

Serdecznie zapraszamy!

Z pozdrowieniami,

Early Stage Białołęka II

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 21.01 ONLINE

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Uczniów iUczennice zklas 7i 8na próbny egzamin ósmoklasisty zjęzyka angielskiego wdniu 21.01 (sobota) ogodz. 12:00-13:30 ONLINE.

Uczniowie wykonają próbny egzamin pod okiem egzaminatora.

Zajęcia będą odbywały się zapośrednictwem platformy ZOOM.

ZAPISY do17 stycznia:

696 076 027

bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

Wszyscy zainteresowani otrzymają link dowarsztatów online wdniu 19.01.

W przypadku pytań pozostajemy dodyspozycji.

Z pozdrowieniami,

Early Stage Białołęka II

START PROJEKTU ALL TOGETHER

Drogi Rodzicu,

rozpoczynamy projekt All Together, który będzie towarzyszył nam wtym roku szkolnym! Tematem tegorocznej edycji projektu są kontynenty. Dowiemy się, cocharakteryzuje każdy kontynent. Wjaki sposób każdy znich jest odmienny, aw jaki podobny.

Nowe piosenki projektowe czekają już nanaszych uczniów

na platformie projektowej oraz waplikacji muzycznej Early Stage (aplikacja dopobrania zApp Store lub Google Play). Dzięki nim dzieci poznają nowe słownictwo i,mamy nadzieję, poszerzą wiedzę oświecie.

Na platformę można wejść poprzez e-dziennik, pozalogowaniu.

Na platformie projektowej uczniowie znajdą gry językowe, karaoke oraz śpiewnik (Song Book) wformie eBooka dopobrania, zawierający teksty wszystkich tegorocznych piosenek.

Zachęcamy dokorzystania zplatformy iaplikacji muzycznej całą rodziną!

Z pozdrowieniami,

Early Stage Białołęka II

PRACA SEKRETARIATU

Drodzy Rodzice,

informujemy, że sekretariat szkoły przy ul. Zaułek 24jest czynny odpn doczw wgodz. 9-17 oraz wgodz. 8-16 wpt. Zapraszamy dokontaktu: bialoleka.sekretariat@earlystage.pl/ 696 076 027.

Z pozdrowieniami,

Biuro Early Stage Białołęka II

Obejrzyj lekcję pokazową

Warszawa - Białołęka II - angielski dla dzieci i młodzieży (3)

Siedziba główna

Zaułek 24 - naprzeciwko SP112

03-287 Warszawa

bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

tel. +48 696 076 027

poniedziałek-czwartek 9:00-17:00

piątek: 9:00-16:00

Dyrektorka

Magdalena Adaś

bialoleka.sekretariat@earlystage.pl

tel. +48 696 076 027

Paulina Raszko

paulina.raszko@earlystage.pl

tel. +48 664 957 222

Metodyczka

Ewelina Żelazna

ewelina.zelazna@earlystage.pl

tel. +48 664 167 222

Zapisz dziecko nazajęcia
wnaszej szkole
ZAPISZ NA ANGIELSKI

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 12/31/2023

Views: 5666

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.